Колкава е опасноста на раскрсницата кај автобуската

0
2261

По последната сообрајќајка  која беше фатална и имаше една жртва , дел од учесниците во сообрајќајот велат дека треба да се бара друго решение како да се регулира вкрстувањето на улиците .

Оваа е улицата на која не само пред некоку дена туку често се случулае сообрајќајни незгоди , Некои со повреди некои без повреди само со матријална штета.  Иаку е означена со вертикална сигнализација многу од учесниците во сообрајќајот велат се работи за опасна сообрајќајница и на која се вози многу брзо .
За оваа крстосница и за тоа како е решен сообрајќајот побаравме одговор од проф од техничкиот факултет .

prof

-Генерално , проблемот го гледам во следното , се работи за класична тек крстосница каде што наведените сообрајќајници се спојуваат под агол од 90 степени и тие се две сообрајќајници од различен  ранг но од друга страна сообрајќајот на наведената крстосница е регулиран со вертикална сигнализација односно како што е предвидено според сообраќаен проект. Вели Доц.д-р  Зоран Јошевски сообраќаен инжинер

Ова е место каде има голема фреквенција на сообраќај што заради автобуската и жечлезничката станица има ресторани а и од тука води патот кон центратот на едната и кон излезот на Битола од другата страна. Возачите со со свое мислење.
ulic
-Да се врати по старо како што беше крстосницата , велат возачите .

На крајот уште апелот, да бидеме повнимателни на оваа сообрајќајница за да не се слууваат незгоди.