Меѓународна конференција на Педагошкиот Факултет

0
2358

Како резултат на трипартитниот договор помеѓу Педагошкиот факултет во Битола, Педагошкиот факултет од Лерин и Педагошкиот факултет од Корча денеска се одржа третата по ред межународна конференција. На истата беа разменети современи научни сознанија и позитивни практики за воспитанието и образованието согледани низ призмата на новите глобални општествени случувања со цел да се создаде подобар свет за идните генерации

slika-konferencija

На конференцијата зедоа учество околу 300 учесници не само од трите земји туку и од Полсkа и од Турција .Првата конференција се одржала во Корча Албанија, втората во Лерин Грција и третата на Педагошки факултет во Битола.

Меѓународната конференција ќе трае два дена