Меѓународната соработка на УКЛО

0
936

Дигитализација на јазичното културно наследство:Натписите на Св. Наум е проектот на кој Битолскиот Универзитет работеше во изминатиов период заедно со стручни лица конзерватори од Универзитетот од Бамберг Германија.Целта на проектот е заштита на културното наследство на земјава.