Минимално намалување на трошоците на живот

0
499

Според податоците на државниот завод за статистика објавени се податоци кои укажуваат кои дека трошоците на живот за еден месец се намалиле за 0,2 проценти.
Намалувањето е резултат на пониските индекси на свежото и разладеното овошје за 17.0%, оризот за 8.0%, компирот за 1.2%, месото за 0.6%, маслото и маснотиите за 0.5% и замрзнатото овошје за 0.2%.
Во ноември, исто така, намалување на индексите на трошоците на животот е забележано и кај авионскиот превоз на патници за 7.1%, информатичката опрема за 1.7%, книгите за 0.3%, терапевтските помагала и услугите за култура за 0.2%.

Пораст на индексот на трошоците на животот во ноември 2016 година, во споредба со претходниот месец, е забележан кај свежиот и разладен зеленчук освен компирот за 3.2%, јајцата за 0.9%, шеќерот, џемот, медот, чоколадата и кондиторските производи за 0.8%, полномасното млеко за 0.7% и другите прехранбени производи за 0.3%.

Пораст на индексите на трошоците на животот е забележан и кај телефонската и телефакс опремата за 3.2%, болничките услуги за 1.4%, услугите за сместување за 1.3%, течните горива за домаќинствата за 1.1%, мотоциклите за 1.0%, накитот и часовниците за 0.6%, обувките за 0.5%, велосипедите, резервните делови и опремата за сопствен превоз за 0.4%, гасот за домаќинствата, градините, растенијата, цвеќињата за 0.3%, облеката, течните горива и мазива за 0.2%.

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените на угостителските услуги во ноември 2016та година остана на исто ниво како и во октомври и тоа во ноември годинава во однос на истиот месец лани има за 0,4% додека во однос на декември 2015 година е зголемен за 0,2%.
Индексот на трошоците на животот во ноември 2016 година, во споредба со ноември 2015 година, бележи намалување од 0.2%, а индексот на цените на мало бележи зголемување од 0.2%.