Могилчани го кројат општинскиот буџет

0
513

-Трета буџетска форумска сесија подржана од Швајцарска  агенција  за обнова и развој каде што граѓаните по трет пат учествуваат во креирањето и донесувањето на новиот буџет 2017 год. Ова е еден транспарентен начин каде ќе ги вклучуваме граѓаните од сите населени места  да ја предвидат и замислат својата општина што понатаму да се прави во нивните населени места , и мислам дека тое е едно најдобро решение затоа што самите граѓани знаат што да направат да изгледа нивното население место поубаво и ни помагаат во креирањето на новиот буџет 2017 год. затоа што директно ќе бидат вклучени во иднината на Могила, изјави Градоначалникот на општина Могила Стево Пивковски

-Целта е да се даде можност на граѓаните и општината директно да комуницираат за прашања кои се битни за развојот на општината особено кога се работи за донесување на буџетот се разбира дека постои можност граѓаните да увидат и некои проблеми, изјави Ибрахим Мемети