Намалени водостоите на реките и езерата

0
294

Водостоите на сите поголеми реки и на езерата во Македонија, освен на Дојранското, се под вообичаеното ниво за ова време од годината, соопшти УХМР.

Пониски водостои имаат Вардар, Треска, Пчиња, Брегалница, Црна Река, Радика, Сатеска и Црн Дрим, како и Охридското и Преспанското Езеро. Во плус од 170 сантиметри е само Дојранското Езеро.