НБРМ дава 550 илјади евра за набавка на нови ковани две денарки

0
1357

Централната банка објави оглас за јавна набавка со кој прибира понуди за набавка на нови ковани пари.

За 550 илјади евра НБРМ ќе набави ковани пари кои имаат апоенска вредност од 2 денари.

Според критериумот на набавката договорот ќе се додели по најниската цена.

Неодамна НБРМ објави оглас за издавање на апоените од 10 и 50 денари што ќе однесе 127 милиони денари.