НБРМ ги објави официјалните девизни резерви заклучно со јуни 2015

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Народната банка на Република Македонија ги објави девизните резерви заклучно со јуни 2015 година, кои вкупно изнесуваат 2,25 милијарди евра, што покажува намалување во однос на првиот квартал од оваа година кога изнесувале 2,35 милијарди евра.

Износот на валути и депозити изнесува 213,9 милиони евра, додека хартиите од вредност изнесуваат 1,8 милијарди евра.
Девизните резерви во злато изнесуваат 230,8 милиони евра.
Share.