НБРМ ја зголеми каматата

0
818

Централната банка ја реализира најавата на гувернерот и го поскапе позајмувањето пари. Донесе одлука за кревање на референтната каматна стапка за 0,75 процентни поени. Наместо досегашните 3,25, каматата на благајничките записи е крената на 4% на годишно ниво. Народна банка потврди дека причина за зголемувањето се факторите од неекономска природа.

„Одлуката за затегнување на монетарната политика е реакција на зголемената побарувачка на девизи и притисоците врз депозитната база на банките коишто во целост се последица на влошените очекувања на економските субјекти предизвикани од нестабилната политичка состојба во земјата“, велат од Централната банка.

Централната банка смета дека економските основи се здрави и без присуство на поголеми нерамнотежи во домашната економија, што упатува на солиден економски и кредитен раст. Во прилог одат и ниската цена на суровата нафта на светските берзи и поволниот курс на еврото што влијае позитивно врз конкурентоста на странските пазари. Дефицитот во тековната сметка се оценува како умерен, а промените во извозната структура овозможуваат зголемени извозни приливи за негово финансирање. Девизните резерви се на потребното ниво, а Централната банка најавува внимателно следење на економските текови и доколку е потребно ќе направи дополнителни промени во монетарната политика.