Ниту половина спорни гласачи не се пријавиле, рокот истекува во петок

0
442

Заклучно со  15.08.2016 година, до 12:00 часот, до Државната изборна комисија се пријавиле вкупно 5022 граѓани чиишто записи во Избирачкиот список по извршените вкрстени и теренски проверки се спорни, односно има несовпаѓање на податоците во Избирачкиот список.

Од нив, 2236 се пријавиле во подрачните одделенија и канцеларии и дополнителните канцеларии на ДИК, додека 2786 за пријавување ја искористиле веб апликацијата на интернет страницата на ДИК.