Нова читалница во библиотеката

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Во Националната установа универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” Битола се отвори новата читалница на ЕВН Македонија, која е продолжение на нивниот проект за поддршка на македонската литература и творештво и поттикнување на читачките навики.

Во оваа читалница отсега ќе биде сместана и Австриската библиотека, која како составен дел на НУУБ „Св. Климент Охридски” Битола функционира од септември 2012 година.

MAJA_CITALNA_2.jpg

Еднаш неделно во читалницата ќе се одвиваат едукативни работилници за млади на возраст од 6 до 14 години, кои ќе ги спроведува асоцијацијата за истражување, комуникации и за развој „Паблик” во соработка со Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола. Во Битола, во оваа фаза, работилниците ги посетуваат групи од следниве основни училишта: „Коле Канински”, „Св. Кирил и Методиј” и „Св. Климент Охридски”.

MAJA_CITALNA_4.jpg

На овие работилници, преку неконвенционални методи ќе им се доближи книгата на учениците, притоа тргнувајќи од индивидуалните потреби и капацитети на децата. Тимот едукатори ќе настојува навиката за читање да ја подобри преку низа техники, кои ги опфаќаат социјалниот аспект, но и интеркултурната димензија вклучувајќи ученици од различни етнички групи.

Share.