Објавена независната листа на Габриела Илиевска

0
3260

Денес објавена и независната советничката листа чиј носител е Габриела Илиевска, која во составот на Советот на општина Битола кој е во заминување е советник од ВМРО НП.

 1. Габриела Илиевска
 2. Иван Чулакоски
 3. Марија-Магдалена Петковска Микаровска
 4. Горки Балојани
 5. Владо Спасевски
 6. Светлана Папачек
 7. Алмир Адемоски
 8. Соња Стојановска
 9. Мартин Талевски
 10. Виолета Стојановска
 11. Александар Дамјановски
 12. Марија Бендевска
 13. Горан Ропи
 14. Биљана Каковска
 15. Мирослав Стојковски
 16. Снежана Василевска
 17. Вангел Мажевски
 18. Нели Ангеловска – Панова
 19. Стефан Бужевски
 20. Кети Милојевиќ
 21. Томе Петровски
 22. Јасмина Антиќ – Атанасовски
 23. Стив Димитровски
 24. Вера Попчановска
 25. Никола Спасевски
 26. Јагода Вељановска
 27. Никола Анастасов
 28. Маријана Марковиќ
 29. Николче Поповски
 30. Даница Ристевска
 31. Љубица Марковска