Објавени прашањата за екстерното тестирање

0
621

Објавениот базен со прашања содржи повеќе од 85 000 прашања. Базата е освежена со 20% нови прашања.
Во следните две недели поточно до 08.01.2016 година, јавноста ќе може да остава коментари за конкретните прашања. Прашањата за кои ќе има валидни и конструктивни коментари ќе бидат соодветно корегирани.
ПРАШАЊА за ЕКСТЕРНО