Пленарна и две комисиски седници во Собранието

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Собранието денеска на 61. пленарна седница на дневен ред има предлог закони за ратификување меѓудржавни договори и протокли во различни области, со Словенија,  Саудиска Арабија и Швајцарија.

На дневен ред се и Предлог закон за ратификација на Дополнителен протокол кон Европската повелба за локална самоуправа за правото за учество во работите на локалната власт; Предлог на закон за ратификација на Протоколот за изменување и дополнување на Спогодбата од Маракеш за основање на Светската трговска организација и Предлог на закон за ратификација на Дополнителниот протокол 4 на Договорот за измена и пристапување на Централниот европски договор за слободна трговија.

По завршувањето на оваа, Собранието ќе ја продолжи 59-тата седница, на која се предлог-закони по скратена постапка: за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход; за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Проектот за надградба и развој на патишта, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка и ЈП за државни патишта; за дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица; за изменување на Законот за заштита и спасување.

На 59. седница пратениците треба да расправаат и за Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за технолошки индустриски развојни зони; Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за градење;  Предлог на закон за дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија – сите по скратена постапка.

Во Парламентот денеска ќе заседаваат и две собраниски комисии – за култура и Законодавно-правната комисија, кои имаат иста точка на дневен ред –  Предлог – закон за прогласување на Старото градско јадро на Битола за културно наследство од особено значење, во прво читање.

Share.