Поглаварот на МПЦ за бегалците и нивните намери

0
577

-За изминатите три години од земјите на Блискиот исток недостасуваат половина милион христијани. Последните преселби на народите од Северна Африка, Блискиот и Средниот исток, колку имаат за цел да се спасат себеси уште повеќе ги имаат за цел Европските христијански земји и народи. Ако во нивните татковини им пречат крстот и христијаните, се прашувам како ќе им биде меѓу христијаните и меѓу христијанските земји во Европа. Но конечно времето се погледна во причините а потоа ќе ни бидат појасни последиците од мигранските движења и тоа неодложно, заради мирот во нивните татковини и заради христијанската иднина на Европските земји, изјави гг.Стефан поглавар на МПЦ