Политичарите не го прифаќаат граѓанскиот активизам

0
523

Се сретнаа на петтата од серија трибини за граѓанската вклученост за решавање на проблемите во животната средина. Граѓанскиот активиза тема да дебата.

15.07 ulicen sport .Still001

Какво е и дали го има директното учество на граѓанинот во процесите на донесување и имплементирање на одлуките во локалната самоуправа, што направи граѓанскиот активизам во време на актуелната политичка криза во Македонија?

15.07 ulicen sport .Still004

Се бараше но не го добија петтото столче на преговорите во Пржино.

15.07 ulicen sport .Still002

Проектот  “Граѓанска вклученост за решавање на проблемите во животната средина” вклучува повеќе активности низ Битола и Пелагонискиот регион во период од 18 месеци и е поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско
општество кој го спроведува Фондацијата Отворено Општество –
Македонија.