Презентација на етно културата преку етно изложба

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Во рамките на БИТ ФЕСТ 2015, се реализираше презентација на македонската култура преку етнологијата, фолклорот, ракотворбите и традиционалните рецепти за храна. Цела етнолошко-фолклорна манифестација беше надополнета со триесетина народни носии од сите краеви на Македонија.

Македонската етно-култура и етно-изложба беше во реализација на ЕТНО-ИЛИНДЕН.
Македонската етно-култура претставува белег на традицијата и обичаите коишто се пренесуваат од генерации на генерации

Share.