Пријавувањето за субвенционирано купување на земјоделска механизација започна во Битола

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Започна пријавувањето за субвенционирано купување на земјоделска механизација. Овој пат станува збор за програмата за рурален развој или популарно наречена 50-50 со која што па пат на кофинансирање замјоделските производители ќе можат да обезбедат трактори и друга приклучна механизација. Од овој месец започнува да функционира и гарантниот земјоделски ф,онд за кој што владата на Р.Македонија и УСАИД имаат обезбедено 25 милиони долари, рече Зоран Бардаковски од Агенцијата за земјоделие во Битола

За прв пат годинава експерти од областа на секоја земјоделска гранка ќе вршат обука за сите заинтересирани земјоделци на кои им е потребна
Сите потребни информации и документи заинтересираните земјоделецци можат да ги добијат во канцеларијата на Агенцијата за рурален развој во Битола
Share.