Програма

00:30 7 ТЕРА НАСТАНИ информативна емисија
00:55 РИТАМОТ НА ГРАДОТ забавен информатор
01:10 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
01:15 НЕМА ЉУТИШ хумористична емисија
01:40 ТЕРА МУЗИКА  
02:05 24 ОТВОРЕНО дебатна емисија
03:25 АГРО ИНФО емисија за земјоделието
03:55 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО забавна емисија
04:35 ТЕРА ЗАБАВНИК забавна емисија
05:10 РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА интервју
05:20 ВО ФОКУСОТ документарно- информативна емисија
06:00 ТЕРА МУЗИКА  
06:20 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ играна серија
06:55 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
07:00 7 ТЕРА НАСТАНИ информативна емисија
07:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ забавен информатор
07:45 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО забавна емисија
08:40 ТЕРА МУЗИКА  
09:20 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ играна серија
09:45 ТЕРА МУЗИКА  
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ  
10:35 АВТО ПЛУС емисија за автомобилизмот
11:10 ПАТУВАЧКИОТ ДНЕВНИК НА НЕДА патувачка репортажа
11:40 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО забавен информатор
12:00 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА вести
12:15 АГРО ИНФО емисија за земјоделието
12:55 ЗАБОРАВЕНИ информативна емисија
13:20 ТРИЛИНГ информативна емисија
14:20 ТЕРА ЗАБАВНИК забавна емисија
14:50 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ  
15:15 ЗЛАТЕН ГЛАС играна серија
16:15 СПОРТСКИ ЛЕГЕНДИ документарно- информативна емисија
16:55 АКТУЕЛ вести
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ забавен информатор
17:40 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
17:50 СПОРТ РАПОРТ спортски вести
18:00 СЕМЕЈНИ ВРЕДНОСТИ играна серија
18:55 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ  
19:20 ЗЛАТЕН ГЛАС играна серија
20:10 СПОРТСКИ ЛЕГЕНДИ документарно- информативна емисија
20:45 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
20:55 АКТУЕЛ вести
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ забавен информатор
21:45 СПОРТ РАПОРТ спортски вести
21:55 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
22:00 ПРИКАЗНИ ОД САМРАКОТ играна серија
23:00 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО забавна емисија
23:45 ЕВРОМАКС забавна емисија
00:15 АКТУЕЛ вести
00:45 РИТАМОТ НА ГРАДОТ забавен информатор
01:00 СПОРТ РАПОРТ спортски вести
01:10 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
01:15 ТЕРА МУЗИКА  
01:40 24 ОТВОРЕНО дебатна емисија
03:00 МЕТАЛМАНИЈА музичка емисија
03:30 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА информативна емисија
03:40 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
04:10 ТРИЛИНГ информативна емисија
04:55 НЕМА ЉУТИШ хумористична емисија
05:30 АГРО ИНФО емисија за земјоделието
06:00 ТЕРА МУЗИКА  
06:25 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ играна серија
06:55 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
07:00 АКТУЕЛ вести
07:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ забавен информатор
07:45 СПОРТ РАПОРТ спортски вести
08:00 ТРИЛИНГ информативна емисија
08:45 ТЕРА МУЗИКА  
09:15 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ играна серија
09:40 ТЕРА МУЗИКА  
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ  
10:35 АГРО ИНФО емисија за земјоделието
11:10 ТЕРА МУЗИКА  
11:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ забавен информатор
11:45 СПОРТ РАПОРТ спортски вести
12:00 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА информативна емисија
12:15 НЕМА ЉУТИШ хумористична емисија
15:55 24 ОТВОРЕНО дебатна емисија
14:15 СПОРТСКИ ЛЕГЕНДИ документарно- информативна емисија
14:50 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ  
15:10 ЗЛАТЕН ГЛАС играна серија
16:15 ТЕРА ЗАБАВНИК забавна емисија
16:55 АКТУЕЛ вести
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ забавен информатор
17:45 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
17:50 СПОРТ РАПОРТ спортски вести
18:00 СЕМЕЈНИ ВРЕДНОСТИ играна серија
18:55 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ  
19:20 ЗЛАТЕН ГЛАС играна серија
20:10 ТЕРА ЗАБАВНИК забавна емисија
20:45 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
20:55 АКТУЕЛ вести
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ забавен информатор
21:45 СПОРТ РАПОРТ спортски вести
21:55 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
22:00 ИГРАН ФИЛМ игран филм
23:40 ВОЗЕТЕ емисија за автомобилизмот

 

00:15 АКТУЕЛ вести
00:45 РИТАМОТ НА ГРАДОТ забавен информатор
01:00 СПОРТ РАПОРТ спортски вести
01:10 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
01:15 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО забавна емисија
01:55 ТЕРА МУЗИКА  
02:20 АВТО ПЛУС емисија за автомобилизмот
03:00 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
03:30 ТРИЛИНГ информативна емисија
04:15 ЗАБОРАВЕНИ информативна емисија
04:50 СПОРТСКИ ЛЕГЕНДИ документарно- информативна емисија
05:25 НЕМА ЉУТИШ хумористична емисија
06:00 ТЕРА МУЗИКА  
06:25 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ играна серија
06:55 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
07:00 АКТУЕЛ вести
07:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ забавен информатор
07:45 СПОРТ РАПОРТ спортски вести
08:10 АГРО ИНФО емисија за земјоделието
08:40 ТЕРА МУЗИКА  
09:10 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ играна серија
09:40 ТЕРА МУЗИКА  
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ  
10:35 ЗАБОРАВЕНИ информативна емисија
11:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО забавен информатор
11:45 СПОРТ РАПОРТ спортски вести
12:00 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА информативна емисија
12:15 АВТО ПЛУС емисија за автомобилизмот
12:55 ПАТУВАЧКИОТ ДНЕВНИК НА НЕДА патувачка репортажа
13:15 НЕМА ЉУТИШ хумористична емисија
14:00 ТЕРА ЗАБАВНИК забавна емисија
14:50 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ  
15:10 ЗЛАТЕН ГЛАС играна серија
16:20 АГРО ИНФО емисија за земјоделието
16:55 АКТУЕЛ вести
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ забавен информатор
17:45 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
17:50 СПОРТ РАПОРТ спортски вести
18:00 СЕМЕЈНИ ВРЕДНОСТИ играна серија
18:55 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ  
19:20 ЗЛАТЕН ГЛАС играна серија
20:10 АГРО ИНФО емисија за земјоделието
20:45 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
20:55 АКТУЕЛ вести
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ забавен информатор
21:45 СПОРТ РАПОРТ спортски вести
21:55 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
22:00 ПРИКАЗНИ ОД САМРАКОТ играна серија
23:00 СПОРТСКИ ЛЕГЕНДИ документарно- информативна емисија
23:40 УТРЕ ЗА ДЕНЕС документарно- информативна емисија

 

00:15 АКТУЕЛ вести
00:45 РИТАМОТ НА ГРАДОТ забавен информатор
01:00 СПОРТ РАПОРТ спортски вести
01:10 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
01:15 МЕТАЛМАНИЈА музичка емисија
01:45 ТЕРА МУЗИКА  
02:05 АГРО ИНГО емисија за земјоделието
02:35 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО забавна емисија
03:10 ВО ФОКУСОТ документарно- информативна емисија
03:50 ТРИЛИНГ информативна емисија
04:30 ПАТУВАЧКИОТ ДНЕВНИК НА НЕДА патувачка репортажа
05:00 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
05:25 АВТО ПЛУС емисија за земјоделието
06:00 ТЕРА МУЗИКА  
06:25 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ играна серија
06:55 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
07:00 АКТУЕЛ вести
07:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ забавен информатор
07:45 СПОРТ РАПОРТ спортски вести
08:10 СПОРТСКИ ЛЕГЕНДИ документарно- информативна емисија
08:40 ТЕРА МУЗИКА  
09:10 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ играна серија
09:40 ТЕРА МУЗИКА  
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ  
10:35 НЕМА ЉУТИШ хумористична емисија
11:10 ПАТУВАЧКИОТ ДНЕВНИК НА НЕДА патувачка репортажа
11:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ забавен информатор
11:45 СПОРТ РАПОРТ спортски вести
12:00 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА информативна емисија
12:15 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО забавна емисија
13:00 АГРО ИНФО емисија за земјоделието
13:30 ТРИЛИНГ информативна емисија
14:15 ТЕРА ЗАБАВНИК забавна емисија
14:50 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ  
15:10 ЗЛАТЕН ГЛАС играна серија
16:15 ТЕРА ЗАБАВНИК забавна емисија
16:55 АКТУЕЛ вести
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ забавен информатор
17:45 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
17:50 СПОРТ РАПОРТ хумористична емисија
18:00 СЕМЕЈНИ ВРЕДНОСТИ играна серија
18:55 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ  
19:20 ЗЛАТЕН ГЛАС играна серија
20:10 ТЕРА ЗАБАВНИК забавна емисија
20:45 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
20:55 АКТУЕЛ вести
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ забавен информатор
21:45 СПОРТ РАПОРТ спортски вести
21:55 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
22:00 ИГРАН ФИЛМ игран филм
23:40 МЕТАЛМАНИЈА музичка емисија

 

00:15 АКТУЕЛ вести
00:45 РИТАМОТ НА ГРАДОТ забавен информатор
01:00 СПОРТ РАПОРТ спортски вести
01:10 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
01:15 СПОРТСКИ ЛЕГЕНДИ документарно- информативна емисија
01:45 ТЕРА МУЗИКА  
02:10 АВТО ПЛУС емисија за автомобилизмот
02:50 АГРО ИНГО емисија за земјоделието
03:15 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
03:45 ПАТУВАЧКИОТ ДНЕВНИК НА НЕДА патувачка репортажа
04:10 ЕВРОМАКС забавен магазин
04:40 ЗАБОРАВЕНИ информативна емисија
05:10 ТРИЛИНГ информативна емисија
06:00 ТЕРА МУЗИКА  
06:25 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ играна серија
06:55 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
07:00 АКТУЕЛ вести
07:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ забавен информатор
07:45 СПОРТ РАПОРТ спортски вести
08:10 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО забавна емисија
08:40 ТЕРА МУЗИКА  
09:10 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ играна серија
09:40 ТЕРА МУЗИКА  
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ  
10:35 МЕТАЛМАНИЈА музичка емисија
11:10 ПАТУВАЧКИОТ ДНЕВНИК НА НЕДА патувачка репортажа
11:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ забавен информатор
11:45 СПОРТ РАПОРТ спортски вести
12:00 ГЛАСОТ НА АМЕИКА информативна емисија
12:15 ТЕРА ЗАБАВНИК забавна емисија
12:50 24 ОТВОРЕНО дебатна емисија
14:15 СПОРТСКИ ЛЕГЕНДИ документарно- информативна емисија
14:50 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ  
15:10 ЗЛАТЕН ГЛАС играна серија
16:05 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО забавна емисија
17:55 АКТУЕЛ вести
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ забавен информатор
17:45 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
17:50 СПОРТ РАПОРТ спортски вести
18:00 СЕМЕЈНИ ВРЕДНОСТИ играна серија
18:55 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ  
19:20 ЗЛАТЕН ГЛАС играна серија
20:05 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО забавна емисија
20:45 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
20:55 АКТУЕЛ вести
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ забавен информатор
21:45 СПОРТ РАПОРТ спортски вести
21:55 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
22:00 ПРИКАЗНИ ОД САМРАКОТ играна серија
23:00 НЕМА ЉУТИШ хумористична емисија
23:40 ЕВРОМАКС забавен магазин

 

00:15 АКТУЕЛ вести
00:40 ИГРАН ФИЛМ игран филм
02:20 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
02:50 ТЕРА ЗАБАВНИК забавна емисија
03:20 ЗАБОРАВЕНИ информативна емисија
03:50 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО забавна емисија
04:30 НЕМА ЉУТИШ хумористична емисија
05:05 СПОРТСКИ ЛЕГЕНДИ документарно- информативна емисија
05:40 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ играна серија
06:30 ПАТУВАЧКИОТ ДНЕВНИК НА НЕДА патувачка репортажа
07:00 АКТУЕЛ вести
07:30 ЗАБОРАВЕНИ информативна емисија
08:00 АГРОИНФО емисија за земјоделието
08:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО забавен информатор
09:20 ВО ФОКУСОТ документарно- информативна емисија
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ  
10:40 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО забавна емисија
11:25 НЕМА ЉУТИШ хумористична емисија
11:55 ЕВРОМАКС забавен магазин
12:30 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ  
12:55 АВТО ПЛУС емисија за автомобилизмот
13:35 СПОРТСКИ ЛЕГЕНДИ документарно- информативна емисија
14:20 ПАТУВАЧКИОТ ДНЕВНИК НА НЕДА патувачка репортажа
14:45 24 ОТВОРЕНО дебатна емисија
16:15 ТЕРА ЗАБАВНИК забавна емисија
16:55 7 ТЕРА НАСТАНИ информативна емисија
17:25 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
17:55 ВОЗЕТЕ емисија за автомобилизмот
18:40 ВО ФОКУСОТ документарно- информативна емисија
19:20 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ  
20:20 МЕТАЛМАНИЈА музичка емисија
20:55 7 ТЕРА НАСТАНИ информативна емисија
21:30 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО забавна емисија
22:15 ИГРАН ФИЛМ игран филм
00:25 7 ТЕРА НАСТАНИ информативна емисија
00:50 ИГРАН ФИЛМ игран филм
02:25 НЕМА ЉУТИШ хумористична емисија
02:55 ТЕРА ЗАБАВНИК забавна емисија
03:30 ЕВРОМАКС забавен магазин
04:00 ТРИЛИНГ информативна емисија
04:50 ЗАБОРАВЕНИ информативна емисија
05:25 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО забавен информатор
06:30 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
07:00 7 ТЕРА НАСТАНИ информативна емисија
07:30 ТЕРА ЗАБАВНИК забавна емисија
08:00 24 ОТВОРЕНО дебатна емисија
09:30 АГРО ИНФО емисија за земјоделието
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ  
10:35 ВО ФОКУСОТ документарно- информативна емисија
11:25 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО забавен информатор
12:10 УТРЕ ЗА ДЕНЕС документарно- информативна емисија
12:40 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ  
13:00 СПОРТСКИ ЛЕГЕНДИ документарно- информативна емисија
13:30 ВОЗЕТЕ емисија за автомобилизмот
14:00 ТРИЛИНГ информативна емисија
14:40 АВТО ПЛУС емисија за автомобилизмот
15:30 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО забавна емисија
16:55 7 ТЕРА НАСТАНИ информативна емисија
17:30 РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА интервју
17:40 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО забавен информатор
18:20 ЕВРОМАКС забавен магазин
18:55 ТЕРА ЗАБАВНИК забавна емисија
19:30 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ  
19:50 ПАТУВАЧКИОТ ДНЕВНИК НА НЕДА патувачка репортажа
20:20 НЕМА ЉУТИШ хумористична емисија
20:55 7 ТЕРА НАСТАНИ информативна емисија
21:25 РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА интервју
21:40 СОЛЗИ И СМЕА хумористична емисија
22:10 МЕТАЛМАНИЈА музичка емисија
22:40 ИГРАН ФИЛМ игран филм