Програма

0:30 7 ТЕРА НАСТАНИ
1:00 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
1:10 НЕМА ЉУТИШ
1:40 ТЕРА МУЗИКА
2:00 MОЈА СВАДБА
3:30 ЗАБОРАВЕНИ
4:00 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
4:10 БИЛКАРНИК
4:45 ТЕРА МУЗИКА
6:10 ИНТЕРВЈУ РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА
6:30 ТЕРА МУЗИКА
6:50 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
7:00 7 ТЕРА НАСТАНИ
7:35 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
7:45 УТРЕ ЗА ДЕНЕС
8:15 ТЕРА ЗАБАВНИК
8:45 ТЕРА МУЗИКА
9:20 УЧИЛИШТЕ НАД ЦРНАТА ДУПКА
9:45 ТЕРА МУЗИКА
10:15 ТЕЛЕШОПИН ПРОЗОРЕЦ
10:35 БОНАНЦА
11:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
11:45 ТЕРА МУЗИКА
12:05 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
12:15 АГРО ИНФО
12:55 ВО ФОКУСОТ
13:45 ВИП НА ЕДЕН ДЕН
14:15 ВОЗЕТЕ
14:50 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
15:10 СЕМЕЈСТВОТО РЕЈ

16:00 СПОРТ РАПОРТ
16:15 ВИП НА ЕДЕН ДЕН
16:55 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
17:50 ЗЛАТЕН ГЛАС
18:40 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ

19:05 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
19:20 СЕМЕЈСТВОТО РЕЈ
20:20 ВОЗЕТЕ

20:55 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
21:45 СПОРТ РАПОРТ
22:00 ИГРАН ФИЛМ
23:55 ЕВРОМАКС

0:30 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
1:00 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
1:10 СПОРТ РАПОРТ
1:30 МАГИЧНА СЦЕНА
2:00 ТЕРА МУЗИКА
2:25 ЏУБОКС
4:25 ВОЗЕТЕ
4:50 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
5:00 ВИП НА ЕДЕН ДЕН

5.30 ЕВРОМАКС
6:00 АНГРО ИНФО
6:30 ТЕРА МУЗИКА
6:50 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
7:00 АКТУЕЛ
7:35 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
7:45 СПОРТ РАПОРТ
8:15 ДВА ПАТИ ИСТО , НО СЕПАК РАЗЛИЧНО
8:45 ТЕРА МУЗИКА
9:20 УЧИЛИШТЕ НАД ЦРНАТА ДУПКА
9:45 ТЕРА МУЗИКА
10:15 ТЕЛЕШОПИН ПРОЗОРЕЦ
10:35 БОНАНЦА
11:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
11:45 СПОРТ РАПОРТ
12:05 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
12:15 ЗАБОРАВЕНИ
12:45 МОЈА СВАДБА
14:15 ЕВРОМАКС
14:50 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
15:10 СЕМЕЈСТВОТО РЕЈ

16:00 СПОРТ РАПОРТ
16:20 ДВА ПАТИ ИСТО, НО СЕПАК РАЗЛИЧНО
16:55 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
17:50 БОНАНЦА
18:40 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ

19:05 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
19:20 СЕМЕЈСТВОТО РЕЈ
20:20 УТРЕ ЗА ДЕНЕС
20:55 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
21:45 СПОРТ РАПОРТ
22:00 ИГРАН ФИЛМ
23:55 ВОЗЕТЕ

0:30 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
1:00 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
1:10 СПОРТ РАПОРТ
1:30 ДВА ПАТИ ИСТО, НО СЕПАК РАЗЛИЧНО
2:00 ТЕРА МУЗИКА
2:10 ФОЛК ТОП 10

3:10 АВТО ПЛУС
4:25 ТЕРА МУЗИКА
5:40 НЕМА ЉУТИШ
6:00 МАГИЧНА СЦЕНА
6:30 ТЕРА МУЗИКА
6:50 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
7:00 АКТУЕЛ
7:35 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
7:45 СПОРТ РАПОРТ
8:15 УТРЕ ЗА ДЕНЕС
8:45 ТЕРА МУЗИКА
9:10 УЧИЛИШТЕ НАД ЦРНАТА ДУПКА
9:45 ТЕРА МУЗИКА
10:15 ТЕЛЕШОПИН ПРОЗОРЕЦ
10:35 БОНАНЦА
11:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
11:45 СПОРТ РАПОРТ
12:05 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
12:15 ФОЛК ТОП 10
13:25 НЕМА ЉУТИШ
14:15 ЕВРОМАКС
14:50 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
15:10 СЕМЕЈСТВОТО РЕЈ

16:00 СПОРТ РАПОРТ
16:20 ДВА ПАТИ ИСТО, НО СЕПАК РАЗЛИЧНО
16:55 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
17:50 БОНАНЦА
18:40 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ

19:05 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
19:20 СЕМЕЈСТВОТО РЕЈ
20:20 ВИП НА ЕДЕН ДЕН
20:55 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
21:45 СПОРТ РАПОРТ
22:00 ИГРАН ФИЛМ
23:55 УТРЕ ЗА ДЕНЕС

0:30 АКТУЕЛ
1:00 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
1:10 СПОРТ РАПОРТ
1:40 МЕТАЛМАНИЈА
2:00 ТЕРА МУЗИКА
2:30 ВИП НА ЕДЕН ДЕН

3:10 ДВА ПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО

3:40 ВО ФОКУСОТ
4:20 ЗАБОРАВЕНИ
4:45 НЕМА ЉУТИШ

5:20 МАГИЧНА СЦЕНА

5:50 АВТО ПЛУС
6:30 ТЕРА МУЗИКА
6:50 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
7:00 АКТУЕЛ
7:35 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
7:45 СПОРТ РАПОРТ
8:15 ЕВРОМАКС
8:45 ТЕРА МУЗИКА
9:20 УЧИЛИШТЕ НАД ЦРНАТА ДУПКА
9:45 ТЕРА МУЗИКА
10:15 ТЕЛЕШОПИН ПРОЗОРЕЦ
10:35 БОНАНЦА
11:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
11:45 СПОРТ РАПОРТ
12:05 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
12:15 ЕВРОМАКС
12:45 ВИП НА ЕДЕН ДЕН
13:25 АВТО ПЛУС
14:15 ВОЗЕТЕ
14:50 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
15:10 СЕМЕЈСТВОТО РЕЈ

16:00 СПОРТ РАПОРТ
16:15 ДВА ПАТИ ИСТО, НО СЕПАК РАЗЛИЧНО
16:55 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
17:50 БОНАНЦА

18:40 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ

19:05 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
19:20 СЕМЕЈСТВОТО РЕЈ
20:20 УТРЕ ЗА ДЕНЕС
20:55 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
21:45 СПОРТ РАПОРТ
22:00 ИГРАН ФИЛМ
23:55 ВИП НА ЕДЕН ДЕН

ПЕТОК

0:30 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
1:00 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
1:10 СПОРТ РАПОРТ
1:30 ЗАБОРАВЕНИ
2:00 ТЕРА МУЗИКА
2:25 АВТО ПЛУС

3:00 ФАКТОР МАГАЗИН
3:30 ФОЛК ТОП 10

04:30 ВИП НА ЕДЕН ДЕН
4:50 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
5:00 ДВА ПАТИ ИСТО, НО СЕПАК РАЗЛИЧНО

5.40 ЕВРОМАКС
6:00 УТРЕ ЗА ДЕНЕС
6:30 ТЕРА МУЗИКА
6:50 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
7:00 АКТУЕЛ
7:35 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
7:45 СПОРТ РАПОРТ
8:15 ДВА ПАТИ ИСТО , НО СЕПАК РАЗЛИЧНО
8:45 ТЕРА МУЗИКА
9:20 УЧИЛИШТЕ НАД ЦРНАТА ДУПКА
9:45 ТЕРА МУЗИКА
10:15 ТЕЛЕШОПИН ПРОЗОРЕЦ
10:35 БОНАНЦА
11:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
11:45 СПОРТ РАПОРТ
12:05 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
12:15 ЏУБОКС
14:15 УТРЕ ЗА ДЕНЕС
14:50 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
15:10 СЕМЕЈСТВОТО РЕЈ

16:00 СПОРТ РАПОРТ
16:20 ДВА ПАТИ ИСТО, НО СЕПАК РАЗЛИЧНО
16:55 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
17:50 БОНАНЦА
18:40 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ

19:05 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
19:20 СЕМЕЈСТВОТО РЕЈ
20:20 НЕМА ЉУТИШ
20:55 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
21:45 СПОРТ РАПОРТ
22:00 ИГРАН ФИЛМ
23:55 ЕВРОМАКС

САБОТА

0:30 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
1:00 ИГРАН ФИЛМ
2:25 УТРЕ ЗА ДЕНЕС

3:10 АВТО ПЛУС
4:00 ФОЛК ТОП 10
5:00 ЏУБОКС
7:00 АКТУЕЛ
7:35 ЗАБОРАВЕНИ
8:00 АГРО ИНФО
8:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
9:25 ВО ФОКУСОТ
10:15 ТЕЛЕШОПИН ПРОЗОРЕЦ
10:35 ДВА ПАТИ ИСТО, НО СЕПАК РАЗЛИЧНО
11:30 НЕМА ЉУТИШ
12:00 ЕВРОМАКС
12:30 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
12:50 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО

13:30 АВТО ПЛУС
14:15 УТРЕ ЗА ДЕНЕС
14:50 ТЕРА МУЗИКА
16:15 ВИП НА ЕДЕН ДЕН
16:55 СЕДУМ ТЕРА НАСТАНИ
17:30 ДВА ПАТИ ИСТО, НО СЕПАК РАЗЛИЧНО

18:00 ВОЗЕТЕ
18:40 ВО ФОКУСОТ
18:40 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ

19:50 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
20:20 МЕТАЛМАНИЈА
20:55 СЕДУМ ТЕРА НАСТАНИ
21:30 МАГИЧНА СЦЕНА
22:00 ЏУБОКС

НЕДЕЛА

00:30 СЕДУМ ТЕРА НАСТАНИ
1:00 ИГРАН ФИЛМ
2:25 НЕМА ЉУТИШ

3:10 АВТО ПЛУС

3:30 УТРЕ ЗА ДЕНЕС
4:00 МОЈА СВАДБА
5:30 ЗАБОРАВЕНИ

6:00 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
7:00 СЕДУМ ТЕРА НАСТАНИ
7:35 БИЛКАРНИК
8:00 ТЕРА МУЗИКА
9:30 АГРО ИНФО
10:15 ТЕЛЕШОПИН ПРОЗОРЕЦ
10:35 ВО ФОКУСОТ
11:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
12:00 УТРЕ ЗА ДЕНЕС
12:30 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ

13:30 ЕВРОМАКС
14:00 ВИП НА ЕДЕН ДЕН
14:40 АВТО ПЛУС
15:20 МОЈА СВАДБА
16:55 СЕДУМ ТЕРА НАСТАНИ
17:30 РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА
18:40 ФОЛК ТОП 10
19:40 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
20:20 НЕМА ЉУТИШ
20:55 СЕДУМ ТЕРА НАСТАНИ
21:30 ДВА ПАТИ ИСТО, НО СЕПАК РАЗЛИЧНО
22:10 МЕТАЛМАНИЈА

22:45 ИГРАН ФИЛМ