Програма

0:40 7 ТЕРА НАСТАНИ
1:15 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
1:30 СОЛЗА И СМЕА
1:35 НЕМА ЉУТИШ
2:00 ТЕРА МУЗИКА
2:25 MОЈА СВАДБА
3:33 ОГЛАСНИК-ОКО
3:35 ЗАБОРАВЕНИ
4:10 МАГИЧНА СЦЕНА
4:35 ОД КОЕ СЕЛО Е БАБА ТИ
5:30 ФАКТОР ЗДРАВЈЕ
5:57 ОГЛАСНИК-ОКО
6:00 TЕРА МУЗИКА
6:30 ХРАНА И ВИНО
6:55 СОЛЗА И СМЕА
6:58 ОГЛАСНИК-ОКО
7:00 7 ТЕРА НАСТАНИ
7:30 TЕРА МУЗИКА
8:05 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
8:15 ЗАБОРАВЕНИ
8:30 MАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
8:58 ОГЛАСНИК-ОКО
9:00 ФАКТОР ЗДРАВЈЕ
9:40 ТЕРА МУЗИКА
10:13 ОГЛАСНИК-ОКО
10:15 ТЕЛЕШОПИН ПРОЗОРЕЦ
10:40 ДАЛИ ЗНАЕШ
10:50 ДЕТСКА СЕРИЈА
11:13 ОГЛАСНИК-ОКО
11:15 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
11:30 ХРАНА И ВИНО
11:55 СОЛЗА И СМЕА
11:59 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
12:00 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
12:10 ДАЛИ ЗНАЕШ
12:30 МАГИЧНА СЦЕНА
12:59 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
13:00 ЕВРОМАКС
13:30 НЕШТО ВКУСНО
13:44 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
13:45 НЕМА ЉУТИШ
14:20 ФЧЕРАШНИ НОВОСТИ
15:00 ТРЕЗОР-ЕКОНОМСКИ ВЕСТИ
15:03 ОГЛАСНИК-ОКО
15:05 СОЛЗА И СМЕА
15:30 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
15:59 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
16:00 ХРАНА И ВИНО
16:25 ДАЛИ ЗНАЕШ
16:30 СПОРТ РАПОРТ
16:45 СОЛЗА И СМЕТА
16:55 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
17:50 ИГРАН ФИЛМ
19:35 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
20:00 ДАЛИ ЗНАЕШ
20:07 ОГЛАСНИК-ОКО
20:09 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
20:10 ЕВРОМАКС
20:35 СПОРТ РАПОРТ
20:50 СОЛЗАН И СМЕА
20:55 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
21:55 ОГЛАСНИК-ОКО
21:57 ТРЕЗОР-ЕКОНОМСКИ ВЕСТИ
22:00 ВИКИНЗИ
22:59 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
23:00 ИГРАН ФИЛМ
0:35 СОЛЗА И СМЕА
0:40 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
1:15 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
1:30 СОЛА И СМЕА
1:35 МАГИЧНА СЦЕНА
2:05 ТЕРА МУЗИКА
2:30 ЏУБОКС
4:28 ОГЛАСНИК-ОКО
4:30 ВОЗЕТЕ
5:15 ВЕНЧАВКА ОД СОНИШТАТА
5:30 ФАКТОР ЗДРАВЈЕ
5:57 ОГЛАСНИК-ОКО
6:00 ТЕРА МУЗИКА
6:30 ХРАНА И ВИНО
6:55 СОЛЗА И СМЕА
6:58 ОГЛАСНИК-ОКО
7:00 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
7:30 ТЕРА МУЗИКА
8:05 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
8:15 ЗАБОРАВЕНИ
8:30 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
8:58 ОГЛАСНИК-ОКО
9:00 ФАКТОР ЗДРАВЈЕ
9:40 TЕРА МУЗИКА
10:13 ОГЛАСНИК -ОКО
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
10:40 ДАЛИ ЗНАЕШ
10:50 ДЕТСКА СЕРИЈА
11:13 ОГЛАСНИК-ОКО
11:15 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
11:30 ХРАНА И ВИНО
11:55 СОЛЗА И СМЕА
11:59 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
12:00 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
12:10 ДАЛИ ЗНАЕШ
12:30 ЗАБОРАВЕНИ
12:59 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
13:00 ХУМОРИСТИЧНА СЕРИЈА
13:44 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
13:45 МОЈА СВАДБА
15:00 ТРЕЗОР-ЕКОНОМСКИ ВЕСТИ
15:05 СОЛЗА И СМЕА
15:30 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
15:59 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
16:00 ХРАНА И ВИНО
16:25 ДАЛИ ЗНАЕШ
16:30 СПОРТ РАПОРТ
16:45 СОЛЗА И СМЕА
16:55 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
17:50 ИГРАН ФИЛМ
19:35 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
20:00 ДАЛИ ЗНАЕШ
20:10 ВОЗЕТЕ
20:35 СПОРТ РАПОРТ
20:50 СОЛЗА И СМЕА
20:55 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
21:55 ОГЛАСНИК-ОКО
21:57 ТРЕЗОР-ЕКОНОМСКИ ВЕСТИ
22:00 ВИКИНЗИ
22:59 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
23:00 ИГРАН ФИЛМ
0:35 СОЛЗА И СМЕА
0:40 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
1:15 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
1:30 СОЛЗА И СМЕА
1:35 НА ШАНК
2:05 ТЕРА МУЗИКА
2:30 ФОЛ ТОП 10
3:30 АВТО ПЛУС
4:10 ФЧЕРАШНИ НОВОСТИ
4:40 МЕТАЛМАНИЈА
5:10 НЕМА ЉУТИШ
5:40 ФАКТОР ЗДРАВЈЕ
6:10 ТЕРА МУЗИКА
6:30 ХРАНА И ВИНО
6:55 СОЛЗА И СМЕА
6:58 ОГЛАСНИК-ОКО
7:00 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
7:30 ТЕРА МУЗИКА
8:05 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
8:15 ЗАБОРАВЕНИ
8:30 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
8:58 ОГЛАСНИК-ОКО
9:00 ФАКТОР ЗДРАВЈЕ
9:40 ТЕРА МУЗИКА
10:13 ОГЛАСНИК -ОКО
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
10:40 ДАЛИ ЗНАЕШ
10:50 ДЕТСКА СЕРИЈА
11:13 ОГЛАСНИК-ОКО
11:15 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
11:30 ХРАНА И ВИНО
11:55 СОЛЗА И СМЕА
11:59 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
12:00 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
12:10 ДАЛИ ЗНАЕШ
12:30 НЕМА ЉУТИШ
12:59 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
13:00 ЏУБОКС
15:00 ТРЕЗОР-ЕКОНОМСКИ ВЕСТИ
15:03 ОГЛАСНИК-ОКО
15:05 СОЛЗА И СМЕА
15:30 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
15:59 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
16:00 ХРАНА И ВИНО
16:25 ДАЛИ ЗНАЕШ
16:30 СПОРТ РАПОРТ
16:45 СОЛЗА И СМЕА
16:55 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
17:50 ИГРАН ФИЛМ
19:35 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
20:00 ДАЛИ ЗНАЕШ
20:07 ОГЛАСНИК-ОКО
20:09 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
20:10 УТРЕ ЗА ДЕНЕС
20:35 СПОРТ РАПОРТ
20:50 СОЛЗА И СМЕА
20:55 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
21:55 ОГЛАСНИК-ОКО
21:57 ТРЕЗОР-ЕКОНОМСКИ ВЕСТИ
22:00 ВИКИНЗИ
22:59 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
23:00 ИГРАН ФИЛМ
0:35 СОЛЗА И СМЕА
0:40 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
1:15 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
1:30 СОЛЗА И СМЕА
1:35 МЕТАЛМАНИЈА
2:05 ТЕРА МУЗИКА
2:30 ВЕНЧАВКА ОД СОНИШТАТА
3:30 ПАТУВАЧКИОТ ДНЕВНИК НА НЕДА
4:10 ВО ФОКУСОТ
5:25 FФОЛК ТОП 10
5:40 ФАКТОР ЗДРАВЈЕ
6:10 ТЕРА МУЗИКА
6:30 ХРАНА И ВИНО
6:55 СОЛЗА И СМЕА
6:58 ОГЛАСНИК-ОКО
7:00 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
7:30 ТЕРА МУЗИКА
8:05 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
8:15 ЗАБОРАВЕНИ
8:30 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
8:58 ОГЛАСНИК-ОКО
9:00 ФАКТОР ЗДРАВЈЕ
9:40 ТЕРА МУЗИКА
10:13 ОГЛАСНИК -ОКО
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
10:40 ДАЛИ ЗНАЕШ
10:50 ДЕТСКА СЕРИЈА
11:13 ОГЛАСНИК-ОКО
11:15 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
11:30 ХРАНА И ВИНО
11:55 СОЛЗА И СМЕА
11:59 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
12:00 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
12:10 ДАЛИ ЗНАЕШ
12:15 ФЧЕРАШНИ НОВОСТИ
12:35 ВИРТУЕЛЕН СВЕТ
12:59 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
13:10 ВО ФОКУСОТ
13:44 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
13:45 ФОЛК ТОП 10
15:00 ТРЕЗОР-ЕКОНОМСКИ ВЕСТИ
15:03 ОГЛАСНИК-ОКО
15:05 СОЛЗА И СМЕА
15:30 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
15:59 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
16:00 ХРАНА И ВИНО
16:25 ДАЛИ ЗНАЕШ
16:30 СПОРТ РАПОРТ
16:45 СОЛЗА И СМЕА
16:55 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
17:50 ИГРАН ФИЛМ
19:35 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
20:00 ДАЛИ ЗНАЕШ
20:07 ОГЛАСНИК-ОКО
20:09 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
20:10 ВИРТУЕЛЕН СВЕТ
20:35 СПОРТ РАПОРТ
20:50 СОЛЗА И СМЕА
20:55 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
21:55 ОГЛАСНИК-ОКО
21:57 ТРЕЗОР-ЕКОНОМСКИ ВЕСТИ
22:00 ВИКИНЗИ
22:59 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
23:00 ИГРАН ФИЛМ
0:35 СОЛЗА И СМЕА
0:40 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
1:15 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
1:30 СОЛЗА И СМЕА
1:35 ЗАБОРАВЕНИ
2:05 ТЕРА МУЗИКА
2:30 АВТО СЕЛО
3:30 ОД КОЕ СЕЛО Е БАБА ТИ
4:10 ФОЛК ТОП 10
4:40 ХУМОРИСТИЧНА СЕРИЈА
5:30 ФАКТОР ЗДРАВЈЕ
6:00 ТЕРА МУЗИКА
6:30 ХРАНА И ВИНО
6:55 СОЛЗА И СМЕА
6:58 ОГЛАСНИК-ОКО
7:00 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
7:30 ТЕРА МУЗИКА
8:05 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
8:15 ЗАБОРАВЕНИ
8:30 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
8:58 ОГЛАСНИК-ОКО
9:00 ФАКТОР ЗДРАВЈЕ
9:40 ТЕРА МУЗИКА
10:13 ОГЛАСНИК -ОКО
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
10:40 ДАЛИ ЗНАЕШ
10:50 ДЕТСКА СЕРИЈА
11:13 ОГЛАСНИК-ОКО
11:15 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
11:30 ХРАНА И ВИНО
11:55 СОЛЗА И СМЕА
11:59 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
12:00 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
12:10 ДАЛИ ЗНАЕШ
12:30 ОД КОЕ СЕЛО Е БАБА ТИ
12:59 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
13:00 МЕТАЛМАНИЈА
13:44 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
13:45 ЗАБОРАВЕНИ
14:15 ВЕНЧАВКА ОД СОНИШТАТА
15:00 ТРЕЗОР-ЕКОНОМСКИ ВЕСТИ
15:03 ОГЛАСНИК-ОКО
15:05 СОЛЗА И СМЕА
15:30 ТЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
15:59 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
16:00 ХРАНА И ВИНО
16:25 ДАЛИ ЗНАЕШ
16:30 СПОРТ РАПОРТ
16:45 СОЛЗА И СМЕА
16:55 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
17:50 ИГРАН ФИЛМ
19:35 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
20:00 ДАЛИ ЗНАЕШ
20:07 ОГЛАСНИК-ОКО
20:09 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
20:10 НЕМА ЉУТИШ
20:35 СПОРТ РАПОРТ
20:50 СОЛЗА И СМЕА
20:55 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
21:55 ОГЛАСНИК-ОКО
21:57 ТРЕЗОР-ЕКОНОМСКИ ВЕСТИ
22:00 ВИКИНЗИ
22:59 ВО 60 СЕКУДНИ-ВЕСТИ
23:00 ИГРАН ФИЛМ
0:35 СОЛЗА И СМЕА
0:40 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
1:10 ЏУБОКС
3:10 ЕВРОМАКС
3:33 ОГЛАСНИК-ОКО
3:55 АВТО ПЛУС
4:25 ЗАБОРАВЕНИ
5:00 ФОЛК ТОП 10
5:58 ОГЛАСНИК-ОКО
6:00 ПРИЈАТЕЛИ
6:30 ХРАНА И ВИНО
6:58 ОГЛАСНИК-ОКО
7:00 АКТУЕЛ-ВЕСТИ
7:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
8:20 ЗАБОРАВЕНИ
8:58 ОГЛАСНИК-ОКО
9:00 ВИРТУЕЛЕН СВЕТ
9:30 ОД КОЕ СЕЛО Е БАБА ТИ
10:13 ОГЛАСНИК-ОКО
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
10:35 ДАЛИ ЗНАЕШ
11:30 ФЧЕРАШНИ НОВОСТИ
12:05 МАГИЧНА СЦЕНА
12:43 ОГЛАСНИК-ОКО
12:45 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
13:05 ВОЗЕТЕ
13:30 ВИРТУЕЛН СВЕТ
13:55 МУЗИКА
14:30 24 ОТВОРЕНО
16:08 ОГЛАСНИК-ОКО
16:10 ВЕНЧАВКА ОД СОНИШТАТА
16:55 7 ТЕРА НАСТАНИ
17:30 СОЛЗА И СМЕА
18:00 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
18:50 ОД КОЕ СЕЛО Е БАБА ТИ
19:30 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
20:20 МЕТАЛМАНИЈА
20:55 7 ТЕРА НАСТАНИ
21:30 МАГИЧНА СЦЕНА
21:58 ОГЛАСНИК-ОКО
22:00 ЏУБОКС
0:15 7 ТЕРА НАСТАНИ
0:45 ИГРАН ФИЛМ
2:25 НЕМА ЉУТИШ
3:03 ОГЛАСНИК-ОКО
3:05 АВТО ПЛУС
3:45 УТРЕ ЗА ДЕНЕС
4:10 ПАТУВАЧКИОТ ДНЕВНИК НА НЕДА
4:30 ВЕНЧАВКА ОД СОНИШТАТА
5:15 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
5:58 ОГЛАСНИК-ОКО
6:00 ВОЗЕТЕ
6:30 ХРАНА И ВИНО
6:59 ОГЛАСНИК-ОКО
7:00 7 ТЕРА НАСТАНИ
7:30 ОД КОЕ СЕЛО Е БАБА ТИ
8:00 ХРАНА И ВИНО
8:30 ЕВРОМАКС
8:58 ОГЛАСНИК-ОКО
9:00 МАГИЧНА СЦЕНА
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
10:35 ВО ФОКУСОТ
11:20 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
12:03 ОГЛАСНИК-ОКО
12:05 ДАЛИ ЗНАЕШ
12:50 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
13:20 ОД КОЕ СЕЛО Е БАБА ТИ
14:15 АВТО ПЛУС
14:43 ОГЛАСНИК-ОКО
14:45 ЗАБОРАВЕНИ
15:15 МОЈА СВАДБА
16:55 7 ТЕРА НАСТАНИ
17:30 РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА
17:40 ВИРТУЕЛЕН СВЕТ
18:15 ВЕНЧАВКА ОД СОНИШТАТА
18:45 ФОЛК ТОП 10
19:45 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
20:20 НЕМА ЉУТИШ
20:55 7 ТЕРА НАСТАНИ
21:25 РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА
21:40 МЕТАЛМАНИЈА
22:15 ХУМОРИСТИЧНА СЕРИЈА
22:43 ОГЛАСНИК-ОКО
22:45 ИГРАН ФИЛМ