Промовиран документарниот филм за Георги Поп Христов

0
515

Во органзаицја на Тв Мега и МПЗ Тодор Александров во чест на денот на Македонската револуционерна борба во очи на празникот на 21 октомври во малата сала на НУ Центар за Култура Битола беше промовиран документарниот филм за македонскиот револуционер Георги Поп Христов.Автор на документарниот филм е историчарот Ѓорги Чекутков.

Георги Поп Христов е македонски револуционер од битолското село Крстоар.Тој бил активен во редовите на ВМРО во сите фази на нејзината борба од 1896 до 1930 година.Георги Поп Христов е активен во предилинденскиот период,илинденскиот период,периодот во балканските војни и Првата светска војна до 1930 година,што значи Георги Поп Христов има над 30 годишен револуционерн стаж.Георги Поп Христов одиграл круцијална улога во создавањето на револуционерната мрежа во Битолскиот револуционерен округ,по затворањето на Дамјан Груев како негов најблизок сореволуционерн бил и раководител на Округот,Во Илинденското востание Георги Поп христов  бил назначен за началник на востаничкиот штаб во Леринско каде со своите чети се борел против турската восјка и башибузук и заедно со четата на Александар Турунџев и Михаел Чаков ја разрушиле леринската железничка станица во селото Екши су.Во 1909 година бил уапсен од младотурските власти и осуден на доживотен затвор испаратен во малоазиските острови на заточение од каде успеал да побегне.Поп Христов бил дел од Битолската чета во Македонското одринско ополчение во балканаките војни.Во првата светска војна бил дел од 11 македонска дивизија при Бугарската армија каде се борел во битолско и во селото Скочивир.По првата светска војна со бил активен мегу македонска емиграција учествува во формирањето на Илинденската органзиација, исткна историчарот Ѓорѓи Чекутков.