Пуштен во употреба дел од новиот цевковод за водоснабдувањето во Ресен

0
469

Во употреба беа ставени над четири километри цевководна мрежа ,на потегот од влезот во Ресен од страна на Јанковец,преку улиците ,,Јосиф Јосифовски” и ,,Борис Кидрич” до местото Стара Слога,како и кракот кој води до крајот на улицата ,,Наум Весилевски”.

-Ова е практично првиот дел,од првата фаза од реконструкцијата на градскиот водовод ,која треба да опфати делница во должина од 8 километри.Со замената на старите азбестни цевки со нови,современи ПВЦ-профили,граѓаните на Ресен не само што добиваат чиста,здрава и кавлитетна вода за пиење,туку во значителна мера се решава и досегашниот проблем,со огромните губитоци на вода и речиси секојдневните дефекти на старата водоводна мрежа.Во оваа фаза на споменатата делница,покрај замената на цевките од стариот водоводен систем,изработена е и секундарна мрежа како и најголем дел од индивидуалните приклучоци од потрошувачите.Во наредниот период,интезивно ќе се работи на довршување на секундарната мрежа и на индивидуалните приклучоци на останатите делници во градов во должина од уште околу 4 километри,со што планираната прва фаза од реконструкцијата на градскиот водовод целосно да заврши во следните два до три месеци.Од наесен,според нашите предвидувања треба да започне реализацијата на втората фаза од реконструкцијата на водоводната мрежа во Ресен,и со реконструкција на уште 5 километарски делници во градот,по чие завршување ,проблемот со водоснабдувањето во градот целосно ќе биде надминат, истакна градоначалникот на Општина Ресен , д-р Ѓоко Стрезовски.

-Од страна на јавното претпријатие во изминатиов период реализирани се над 800 индивидуални приклучоци до домаќинства-потрошувачи а остануваат единствено да се извршат приклучоците на домаќинствата кои се со место на живеење надвор од Ресен или во странство ,и тоа би се реализирало во истиот момент кога тие ќе бидат присутни во своите домови во Ресен.Истовремено,со замена на цевководниот систем Сирхан-Прељубје,извршено е значително подобрување на водоснабдувањето во населените места кои гравитираат на овој потег,а што ќе има свое влијание и врз значителното зголемување на притисокот на вода и во самиот град Ресен, рече Љупчо Крстевски директор на ЈКП Пролетер-Ресен