Реставрација и конзервација на Офицерски дом во Битола

0
1530

– Офицерски Дом според моите сознанија проектот е добиен на тендер од страна на Општината на фирма која што го изработува проектот, ние и тука ќе извршиме стручна контрола и цела стрчна помош, односно се што можеме и се што им треба ќе им дадеме, бидејќи и санирањето е во рамки на Оштината и зависно како ќе се префрлуваат средствата ако биди на страна на Општината, претпоставувам дека нив треба да им се обратите како ќе биди а, ако биди под завод и заштита тогаш ние ќе ве известиме, а временска рамка се планира во зависност од средствата и во зависност од тоа колку временски ќе се одвива таа реставрација и конзервација, изјави Зоран Алтипармаков Директор на музејот