Родителите на децата со Даунов синдром бараат ослободување од плаќање на партиципација за здравствени услуги

0
726

Прифаќање на лицата со попреченост, да се препознаваат нивните способности и тие да се афирмираат како рамноправни членови на заедницата, ова е пораката која што денеска ја упатија повеќе здруженија од неколку градови во Македонија по повод  светскиот ден на лицата со Даунов синдром.Тие се осврнаа на моменталните состојби за децата и лицата со попреченост, нивните родители и семејства, како и промените што се неопходни за да се “разбуди“ општеството. укажаа дека е потребно да се направат напори во општеството за прифаќање на лицата со попреченост, да се препознаваат нивните способности и тие да се афирмираат како рамноправни членови на заедницата.

– На конференцијата се постави прашањето со здравствената заштита и ослобудување на овие лица од сите видови на партиципација. Родителите на поголемите деца бараат да не плаќаат толку високи суми за поправка на заби за ставање на вештачки заби , бидејќи сето тоа ги оптеретува. Родителите треба да бидат ослободени од плаќање на партиципација на здравствените услуги, изјави Мира Ќука

Посебно внимание беше посветено на социјалните аспекти, важноста на сеопфатната инклузија и подобрувањето на образовните капацитети вели Кука а Битола треба да го следи примерот на Струмица каде што секое училиште има дефектолози
-Во училиштата постои недостаток од дефектолози, каде што за разлика од Битола, во Струмица во секое училиште има по еден дефектолог, потоа разговаравме околу вработувањето и оспособувањето на овие лица за нормален живот. Значи целта на сите овие наши активности е да не бидат нашите деца отфрлени, да бидат способни вистински да се вклучат во реалниот живот, додаде Мира Ќука

Само 16% од широката јавност верува дека децата со попреченост, доколку им се  даде поддршка , ќе можат да водат независен и продуктивен живот како возрасни.Ова се дел од  податоци од истражувањето на УНИЦЕФ за ставовите на македонските испитаници во однос на лицата со попреченост.
„На децата со попреченост не им треба сожалување и милостина. Им треба општество кое ќе биде посвесно за нивните права и ќе почне прво да ги гледа нивните способности, пред да ја забележи попреченоста. Им треба да бидат прифатени како рамноправни учесници во општеството, како учесници способни да ги бараат своите права, способни да живеат исполнет живот и способни да придонесуваат во изградбата на инклузивно и одржливо општество, “ апелираат од УНИЦЕФ.
Денес првиот македонски студент со Даунов синдром Aлександар Матовски-Цако, ќе говори на Светската конференција во седиштето на Обединетите Нации во Њујорк, каде ќе ја раскаже својата приказна.