Со што и како да се хранат децата?

0
1023

Meчиња, дечиња, цвеќина, зајчиња направени од овошје и зеленчук, сите заедно, најмалите воспитувачите и родители секој со своја идеа и иновација се вклучија во одбележување на Националниот ден на храна. Во сите градинки од градот и во сите воспитни групи децата се воспитуваа што претставува здравата храна, што е здрава храна и зошто таа треба да се конзумира, и како таа здрава храна да им стане животна навика

-Се почна со одбележување на денот на модриот патлиџан, па денот на зелката , па следат деновите на овошје итн, со кој децата од најмала возраст ќе можи да потврдат дека тоа е здрава храна. Во текот на денешниот а во соработка со родителите се подготвува здрава храна , изјави Лидија Петровска директор на Естреја Овадија Мара -Битола

gradinka direktor

Децата сакаат здрава храна кога таа е достапна на привлечен и забавен начин. Пристапот со кој им ја нудиме здравата храна на децата е многу важен, како и самата едукација од најмала возраст, вели директорката

coece zdrava hrana

Денот најмалите го завршија со песничка.