Современ дигитален свет на БАС

0
418

Што е TED и како истиот да се доближи до македонската интелектуална младина? Интерактивна дискусија на тема, современиот дигитален свет, поинаква перспектива и начин на кој дигиталните медиуми влијаат врз нашиот живот, како ние ги употребуваме дигиталните информации од големите корпорации за остварување на профит и влегувањето во нашата приватност? Ова беа прашањата отворени вчера во Бизнис Академијата Смилевски од страна на студенти на поставената тема.

ALEKSANDAR lAZOVSKI 11 09

Александар Лазовски вели дека идеjата потекнала од Facebook како млад човек, потоа се продлабочила и во Битола сакале да го слушнат размислувањето на битолчани, во поглед на оваа малку дискутирана тема.

BAS 1

Како единствена високообразовна институција од областа на професионалниот оперативен менаџмент, БАС своите студенти ги поддржува во развојот на креативните идеи, кои како во случајов, се преточуваат и во проекти.

gordana

Проф.д-р Гордана Тасевска од БАС вели дека во своите програми, БАС ги развива вештините кај своите стдуенти за преговарање, менторство и слично, во пракса.

Настани од ваков тип досега биле организирани четри, а се планираат уште две до крајот на годината и тоа на тема Open DATA и климатски промени.