Спојување на маркетингот и менаџментот

0
482

Спојување на маркетингот и менаџментот, за новата студиска програма на БАС со проф.д-р Цветко Смилевски во Актуел на Тера.

Во новата студиска програма, само 15 од 30 предмети се задолжителни, а другите се изборни, општообразовни, општостручни и посебностручни предмети.

Може да се направи избор на 7 изборни предмети во еден во програмските модули моден дизајн, социјални медиуми, маркетинг и одржливост на граѓанските асоцијации и комерцијален менаџмент.