Стани дел од средношколската елита

0
577

Запиши се во САБА и уживај во секој час поминат на училиште. Ова е мотото на приватното училиште САБА.

Ова приватно средно училиште е основано во Скопје во 2007 година. Веќе од наредната учебна година 2008/09 САБА отвори свое претставништво и во Битола. САБА е првото приватно стручно училиште во Македонија.

Периодов е во тек запишувањето на редовни и вонредни ученици .

Во САБА ученциите имаат можност да ги одберат предметите кои сакаат да ги изучуваат, голем број на практични часови, настава во мали групи .

Тука има 4 насоки, а од другите средни училишта се разликува и по тоа што концентрирано се учи, има 6, 7 предмети годишно па ученциите целосно имаат можност да се посветат на предметите кои ги изучуваат.

Покрај сите можности САБА доделува и стипендии за четиригодишно школување .

Нема 30 ученици во клас, има 10 во група. Нема здодевни предавања, има заеднички истражувања. Нема класични испрашувања има современи тестирања.

Предавањата во САБА се состојат од истражувања, дебати, анализи, анкети, посета на институции, размена на идеи, практични задачи.

Задолжителни предмети се македонски јазик, англиски, математика, историја и спорт а сите останати предмети се стручни во зависност од избраната насока.

Часовите се одвиваат покрај во најсовремени училишни услови, исто така и во банки, штедилници, единици на локалната самоуправа, државни органи, судови, адвокатски, нотарски канцеларии, канцеларии на извршители, компјутерски компании, туристички агенции, осигурителни компании.

Стани дел од средношколската елита и запиши се во САБА.