Студии за мода, социјални мрежи и НВО

0
820

Маркетинг менаџерот ги планира, организира и води тековните маркетинг активности на компанијата или одделот и неговата главна задача е постојано да наоѓа начини нив да ги направи поефикасни и поефективни. Тој е одговорен за изборот и ангажирањето на вработените во одделот и се грижи за нивниот професионален ангажман. Ова е една од клучните позиции во секоја организација која побарува сеопфатни познавања од полињата на менаџмент, бизнис, економија, комуникации, психологија, како и широка општа наобразба.

13442285_10209430352813602_5699780516945789150_n

Тригодишни стручни студии (180 ЕКТС) за стекнување професионални компетенции за менаџерски позиции во маркетинг – менаџер на маркетинг, менаџер на продажба, маркетинг на граѓански организации и социјални медиуми и модниот дизајн.

Денеска на средба за запознавање со невладините организации.