Студио Лингва дел од Еразмус проект за обука на млади мајки

0
757

Јазичното студио Лингва е дел од Еразмус проектот, за стратешко партнерство заедно со вкупно 8 европски држави и тоа- Италија, Шпанија, Хрватска, Литванија, Кипар, Грција и Бугарија.

Проектот е со наслов Провомн предлози и стратегии за претприемачки вештини кај жените.

Целна група се млади мајки кои се во потрага за вработување, последователно по породилното отсуство.

Обврска на јазичното студио Лингва, е да обезбеди квалитетна јазична обука по англиски јазик.Во јануари 2016 ќе биде објавен повикот за учество во проектот а дотогаш мајките може да се пријавуваат во Лингва.

Најдобрите 4 бизнис идеи, ќе бидат прикажани на завршната конференција во Атина во 2017 година.