Светли ликови на просветните работници

0
404

Во Педагошкиот факултет беше промовирана книгата Светли ликови на просветни работници, на авторот Ѓорги Лазаревски, педагог, научник, публицист, истражувач.

Во истата се зборува за 13 просветни работници од Битола, кои се поврзани со учителската школа и педагошката академија.

Единствен жив од сите претставени во книгата, кој беше присутен и на самата промоција е академик Ѓорги Здравев.

Претставените просветни работници целиот свој живот го посветиле на младите луѓе, нивното образование.

Книгата е во издание на македонското научно друштво.