Светски ден за борба против трговија со луѓе

0
453

Интернационалната организација за миграции (ИОМ) денеска го одбележува 30 Јули, Светскиот ден за борба против трговија со луѓе, чија цел е да се сврти вниманието кон страдањата на огромниот број на жртви на трговија на луѓе кои се соочуваат со сексуална експлоатација, принудна работа, ропство, трговија со органи.

Светскиот ден е назначен  во 2013 година по усвојувањето на Резолуцијата на Генералното собрание на Обединетите нации за борба против трговија со луѓе, а ИОМ  се приклучи во глобалната борба против трговија со луѓе во поширок контекст на управувањето на миграцијата од 1994 година, со јасна визија за справување со овој тип на криминал, бидејќи речиси секоја држава во светот е под влијание на оваа зла пракса, дали како земја на потекло, транзит или земја дестинација на жртвите.

Податоците на ИОМ покажуваат дека од вкупно 7.000 жртви асистрани
во 2015 година, 85 отсто биле жртви на меѓународна трговија со луѓе. Од преживеаните жртви на трговија со луѓе 74 отсто биле тргувани со цел принудна работа, да 17 отсто со цел сексуална експлоатација. Околу 13 отсто од вкупниот број на поддржаните жртви на трговија со луѓе се деца чија просечна возраст е 11 години. Податоците, исто така, покажуваат дека преживеаните жртви поддржани од страна на ИОМ се претежно жени, кои не само што се соочуваат со сексуална злоупотреба, туку, исто така, биле жртви на принуден брак, како и лица кои се соочуваат со сериозни економски потешкотии.