Талевски за каменоломот кај Билбил Камен

0
1845

-Надлежностите за издавање на лиценци, соодветни дозволи и дали има елаборат ќе ги побарате во соодветните институции. Општина Битола во овај момент, со овај закон сега, со оваа локална самоуправа нема надлежност за издавање на лиценци за каменоломи. Сето тоа би требало да го побарате во соодветните министерства. Јас колку што сум информиран фирмата што се зафатила со тоа да копа, ги има потребните лиценци, но за поточни информации треба да си побарате одговор од фирмата и од надлежните министерства кои што се надлежни да издадат или неиздадат лиценци, изјави д-р Владимир Талевски градоначалник на Битола.