Утре почнуваат уписите на УКЛО

0
1252

Утре почнуваат уписите на прв циклус студии на сите 11 високообразовни институции кои што функционираат во рамки на битолскиот Универзитет “Св.Климент Охридски” Битола.
По тој повод разговаравме со проф.д-р Сашо Коруновски, ректор на УКЛО

Колкав е бројот на студенти кои очекувате да се запишат на прв циклус на студии, и која е оптималната бројка со која вие би се задоволиле?
Во рамки на Универзитетот има 11 високообразовни институции, која ќе биде најбарана?

Еден Универзитет се смета за упешен по однос на современоста и атрактивноста на студиските програми кои ги нудат високообразовните институции како и соработката со надворешното опкружување. На кој начин ги имплементирате овие суштествени нешта?

Мислењето е дека по завршувањето на дипломираните студенти тешко наоѓаат место на пазарот на труд, и тоа поради слабата практична настава на факултетите? Што е она што го правите на овој план со цел состојбата да се подобри?

Која е вашата порака до идните студенти кои се на чекор да го направат својот животен избор?