Високо загадување со ПМ 2,5 во центарот на Битола

0
438

Денеска во 11 часот мерните инструменти на министерството за животна средина во Битола покажаа загадување на воздухот во Битола. Мерната станица Битола 1 во индустрискиот дел на градот покажа ниско загадување со ПМ10 честичките. Исто така ниско загадување со ПМ 10 честичките покажа и мерната станица Битола 2 во ценатрот на Битола, но во исто време Битола 2 покажа и високо загадување со ПМ 2,5 честичките.