Владата со поддршка за невладини организации во областа на земјоделието

0
502

На предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Владата ја усвои Програмата за капитални трансфери за невладини организации во областа на земјоделството и руралниот развој. Со оваа програма ќе се реализраат активности за поддршка на невладини организации со цел подобра имплементација на Програмите во областа на земјоделството и руралниот развој, преку разни активности за подобрување на човечките капацитети во земјоделството и руралниот развој, како и дисеминација на информации и знаење за овие програми. Средствата од оваа програма ќе се користат за субвенции за апликативни проекти кои имаат за цел, поддршка во процесот на земјоделско производство; подобрување на човечки ресурси во земјоделството и руралниот развој, како и пренос на знаење за подобра искористеност на програмите во областа на земјоделството и рураалниот развој.