Во Битола до 17 часот гласале 50,39 проценти од електоратот

0
1092

Во Битола 50,39 проценти од електоратот.

Во Демир Хисар 66,04 проценти.

Крушево 65,37 %.

Могила 50,52%.

Новаци 64,01 %.

Кривогаштани 59,10%.

Прилеп 60,49 %.

Ресен 45,92 %.

Долнени 46,49 %.