Во Могила греење со енергија добиена од биомаса

0
1590

Користење неупотреблива слама од житни култури за производство на пелети, предвидува проектот што го реализира oпштината Могила во соработка со Македонското научно друштво – Битола.

Проектот е вреден околу 150.000 евра и е поддржан од ЕУ. Како што беше речено на денешната завршна конференција, се очекува да овозможи комплетно греење на општинската зграда со специјална пелетерка, а котли се поставени и во подрачното училиште во селото Беранци.

– Со употреба на пелетите од слама ќе заштедиме или ќе намалиме над 60 отсто од досегашните трошоци за електрична енергија. Со проектот се овозможи да се користи неупотребливата слама од житните култури, нивна преработка во пелети, а потоа енергетско искористување за потребите на општинската зграда, но и некои објекти од образованието – истакна градоначалникот на Могила Стево Пивковски.

Искуствата од проектот ќе бидат пренесени на фармерите кои ќе имаат можност да научат, рече Пивковски, како неупотребливите суровини да ги направат употребливи.

– Ефикасно реализираниот проект ќе промовира нов пазар за отпадна биомаса од земјоделството, користење отпадна слама и склучување договори за нејзина набавка – нагласи проектниот менаџер од МНД-Битола Марија Димова.

Претставникот на Делегацијата на ЕУ Димитар Малиновски, пак, посочи дека проектот се совпаѓа со европските трндови.