Во Прилеп и Новаци најголем одзвив до 13 часот

0
1685

Во четвртата изборна единица, најголем одзив е регистриран во Прилеп и Новаци каде процентот на излезност до 13 часот е 48,36 односно 48,51 во Новаци.

Општина Запишани избирачи Број на ИМ Процесирани ИМ Вкупно гласале Излезност
Битола 2.027 11 11 744 36,72%
Богданци 6.923 12 12 2.774 40,17%
Босилово 12.029 19 19 2.951 24,55%
Валандово 10.029 24 24 3.624 36,15%
Василево 10.160 19 19 3.150 31,05%
Гевгелија 19.397 37 37 8.272 42,72%
Демир Капија 3.370 11 11 1.614 47,92%
Дојран 2.768 8 8 974 35,26%
Кавадарци 32.471 60 60 13.427 41,40%
Конче 2.755 10 10 904 32,81%
Кривогаштани 4.683 12 12 1.752 37,41%
Могила 5.456 23 23 1.785 32,72%
Неготино 15.992 28 28 6.447 40,37%
Новаци 2.985 24 24 1.448 48,51%
Ново Село 10.844 20 20 2.806 25,89%
Прилеп 64.540 142 113 30.277 48,36%
Радовиш 24.007 46 46 7.244 30,20%
Росоман 3.393 10 10 1.175 34,63%
Струмица 48.708 83 83 18.753 38,58%