Во центарот високо, во индустрискиот дел многу ниско загадување

0
400

Вечерва во 19 часот во Битола регистрирано е високо загадување во центарот на градот, каде што е поставена мерната станица Битола 2, а многу ниско загадување во индустрискиот дел на градот каде што е поставена мерната станица Битола 1.

Последните надминувања на дозволените концентрации се регистрирани на 11 јануари.