Живеење во демократија – Пилот обука во Битола

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ќе се обучуваат наставници од основното образование во Битола како да внесат наставни единици од областа на демократијата во сите предмети на наставната програма.Ова произлезе од проктот Живеење во демократија меѓу Универзитет за образование на наставници – Цирих и Универзитетот Св. Климент Охридски од Битола кој трае една година а има за цел подготовка на прирачници за наставниците.OLIVERA_DEMOKRATIJA_002.jpg

Валентина Илиева коориднатор на проектот вели дека ќе бидат вклучени сите наставници по предметите Историја, граѓанско образование и други предмети.

Обучувачи се професори од Атина и Цирих Швајцарија.

OLIVERA_DEMOKRATIJA_003.jpg

Ролф Голоб вели дека оваа обука е важна заради внесот на демократијата и ги поканиле сите наставници од градинка па се до средно
А Гели Арон вели дека овие 6 едиции ќе бидат објавени на нивната страна за да бидат подостапни до кроисниците.

Прирачниците биле соодветно преведени и по одреден период треба да дадат резултат.

Проф.д-р Златко Жоглев ректор при УКЛО рече дека и министерствотот за образование и основните и средните училишта констатирале дека ваквата обука е неопходна.

Семинарот се одржува во битолското основно училиште Свети Климент Охридски и ќе трае 4 дена.

 

Share.