„Живи библиотеки”

0
470

Младински културен центар – Битола  во рамките на проектот „Платформа – Иновации YOU SEE”го организираше настанот „Живи библиотеки” на тема Младинска невработеност.  Целта на настанот е младите невработени луѓе да пронајдат инспирација и мотивација за да најдат полесно работно место или да започнат свој бизнис.  Во овој настан “читатели” се млади невработени до 30 години а “книги” се личности кои имаат интересни животни приказни и искуства кои можат да дадат идеја и инспирација за патот до вработување.    Основната цел на „Живи библиотеки” е да креира простор за конструктивен личен дијалог помеѓу луѓето кои во нормални околности немаат прилика да зборуваат помеѓу себе. „Живи библиотеки” се алатка за еднаквост што служи за намалување на предрасудите и дискриминацијата.