КОНТАКТ

Редакција

Е-mail: tera@tera.mk
тел: +(389)47 258080

Маркетинг

E-mail: marketing@tera.mk
teramarketing@tera.mk

Телефони

076 443 345
077 739 330