ТЕРА

REKLAMA???

TERA.MK

ИНФОРМАЦИЈА, ЗАБАВА И ОГЛАСУВАЊЕ ( РЕКЛАМИРАЊЕ) ТРИ ВО ЕДНО НА TERA.MK

Тера.Мк е портал кој обезбедува точна и навремена информација. Ве
информира за настаните и случувањата во Битола и регионот во рубриката
Локални вести, за случувањата во државата во рубриката Македонија и за
она што е актуелно во Светот.

На нашиот портал секојдневно можете да се информирате и за состојбата со
коронавирусот во рубриката Ковид 19, а Ви нуди и информации од областа
на Здравје и Медицина.

Тука се и Сервисните информации од нашето секојдневие.

А секодјевието е незамисливо и без доза на Култура и Забава.

За оние кои сакаат да се во тренд со светските достигнувања можат да ги
следат истите во рубриката Мода, а за тоа што прават славните личности
Ве информираме во Show biz.

На нашиот портал и за Животот и Занимливостите, за здравата исхана во
рубриката Кујна.

Читајте и за Спортот кај нас и во светот.

Тера.Мк. е портал кој овозможува комбинaција на распространетоста,
брзината и емоциите до секоја целна група. Најбрза дистрибуција на
вести, информации, огласи и реклами и најбрз контакт со потрошувачите.
Помага во развојот на свеста и потсетувањето на трговските брендови, им
овозможува стабилен раст, им го продолжува животниот век на секој бренд.

ИМПРЕСУМ

ВЕСНА ШЕРОВСКА-НОВИНАР

ЗОРАН МИШЕВСКИ-НОВИНАР

НЕДА МАРЕТИЌ-НОВИНАР

ПЕТАР СТАВРЕВ-ФОТОРЕПОРТЕР

УЛ.ЈАНКО ПАЛИГОРА ББ. БИТОЛА 7000 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА TERA@TERA.MK

+(389)47 258080