Тера лого

Импресум

Маја Богоевска-новинар
Анета Шијакова-новинар
Маја Мискарова-новинар
Неда Маретиќ-новинар
Петар Ставрев-фоторепортер

Ул.Јанко Палигора бб. Битола 7000 Република Македонија tera@tera.mk

+(389)47 258080

TERA.MK

Инфорамција, забава и огласување ( рекламирање) Три во едно на tera.mk

Комбинaција на распространетоста, брзината и емоциите до секоја целна група, како и до најголемиот процент од вкупната популација. Најбрза дистрибуција на вести, информации, огласи и реклами и најбрз контакт со потрошувачите. Помага во развојот на свеста и потсетувањето на трговските брендови, им овозможува стабилен раст, им го продолжува животниот век на секој бренд.