ТЕРА

REKLAMA???

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА БОЕВО ГАЃАЊЕ ВО БИТОЛСКО, ДЕМИРХИСАРСКО И ПРИЛЕПСКО

Од битолската полиција со известување дека на 21.09.2023 со почеток од 08.00 до околу 12.00 часот на место викано „Билбил Камен” ,битолско ќе се спроведе боево гаѓање од страна на припадниците на полицијата.Се замолуваат граѓаните во наведениот период да не се движат во тој реон, односно во непосредна близина на стрелиштето.

Од таму известуваат дека на 23.09.2023 со почеток од 08.00 до околу 12.00 часот на место викано „Присој” – с.Суводол, демирхисарско ќе се спроведе боево гаѓање од страна на припадниците на резервниот состав на полицијата .Се замолуваат граѓаните во наведениот период да не се движат во тој реон односно во непосредна близина на стрелиштето.

И уште едно известување од полиција дека на 24.09.2023 со почеток од 08.00 до околу 12.00 часот на место викано „Леково” – прилепско,  ќе се спроведе боево гаѓање од страна на припадниците на резервниот состав на полицијата .Се замолуваат граѓаните во наведениот период да не се движат во тој реон односно во непосредна близина на стрелиштето.